Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία προσφέρει βοήθεια σε άτομα με ποικίλες δυσκολίες, συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, ή άλλες ψυχικές διαταραχές.

Οι άνθρωποι συχνά απευθύνονται για ψυχοθεραπεία αφού δοκιμάσουν άλλους τρόπους στην επίλυση ενός προσωπικού τους προβλήματος (φίλοι, οικογένεια). Μερικές φορές οι άνθρωποι μπορεί να θελήσουν να μιλήσουν σε ένα ειδικό για προβλήματα που αν τα συζητούσαν με κάποιον φίλο ή συγγενή, θα αισθάνονταν μεγάλη δυσκολία.

Ο θεραπευτής προσπαθεί να καταλάβει τις δυσκολίες του θεραπευόμενου και να τον βοηθήσει να κάνει αλλαγές στις δυσλειτουργικές σκέψεις, συναισθήματα, ή συμπεριφορές που τον κάνουν να υποφέρει ή δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις του.

Στους περισσότερους τύπους ψυχοθεραπειών, ένας άνθρωπος συζητά τα προβλήματά του ατομικά, με ένα θεράποντα, είτε ομαδικά, με την συμμετοχή του σε μία ομάδα με συντονιστή έναν ή δύο θεραπευτές.Ψυχοθεραπεία ή Συμβουλευτική;

Η ψυχοθεραπεία διαφέρει με δύο τρόπους από τη βοήθεια ή τις συμβουλές που μπορεί ένα άτομο να δώσει σε ένα άλλο.

  • Η ψυχοθεραπεία παρέχεται από έναν εκπαιδευμένο ειδικό.
  • Οι μέθοδοι θεραπείας στην ψυχοθεραπεία καθοδηγούνται και στηρίζονται σε ανεπτυγμένες θεωρίες.

Παλιότερα ο όρος ψυχοθεραπεία χρησιμοποιούνταν συνήθως σε ένα πλαίσιο αντιμετώπισης ατόμων με σοβαρές διαταραχές, ενώ η συμβουλευτική αναφερόταν στην υποστήριξη ανθρώπων με ηπιότερα ψυχολογικά προβλήματα καθώς και σε συμβουλές που δίδονταν για θέματα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά.

Σήμερα η διάκριση μεταξύ της ψυχοθεραπείας και της παροχής συμβουλευτικής είναι αρκετά θολή, και πολλοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας χρησιμοποιούν τους όρους εναλλακτικά.Φαρμακευτική αγωγή ή Ψυχοθεραπεία;

Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι ο συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων και μπορεί να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση.
Ο ψυχολόγος, δεν μπορεί να σας χορηγήσει φάρμακα, μπορεί όμως να σας παραπέμψει σε γιατρό, και έτσι με την παράλληλη δράση, να γίνει μια πιο ουσιαστική αντιμετώπιση.
Τα φάρμακα βοηθούν ώστε να μετριαστούν τα συμπτώματα, ενώ η ψυχοθεραπεία βοηθά στην αλλαγή του τρόπου σκέψης, συναίσθησης και συμπεριφοράς σε σχέση με τα συμπτώματα και τις αιτίες τους.
Πως μπορώ να καταλάβω αν η ψυχοθεραπεία είναι κατάλληλη για μένα;

Η επιλογή της ψυχοθεραπείας αποτελεί ατομική απόφαση για τον καθένα ξεχωριστά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι ξεκινούν την ψυχοθεραπεία.
Πολλές φορές οι δυσκολίες σχετίζονται με ψυχολογικές δυσκολίες οι οποίες μπορεί να έχουν εμφανιστεί εδώ και καιρό, ή προβλήματα που εμφανίστηκαν ξαφνικά λόγω συγκεκριμένων γεγονότων στην ζωή του ατόμου. Άλλοι αναζητούν βοήθεια θέλοντας να επιχειρήσουν εσωτερική αναζήτηση και να επιτύχουν την προσωπική τους ωρίμανση. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να έχει σαν στόχο την υποστήριξη και τη βοήθεια στην δημιουργία καινούργιων τρόπων αντιμετώπισης απέναντι σε πιθανές μελλοντικές δυσκολίες. Μπορεί ακόμη να βοηθήσει στην επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων και δυσκολιών της καθημερινότητας.
Τέλος η ψυχοθεραπεία είναι κατάλληλη για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους (αυτογνωσία) και τον τρόπο που λειτουργούν, ώστε να βελτιωθούν και να μπορέσουν να απολαύσουν την ζωή τους.Ποια είναι τα οφέλη της ψυχοθεραπείας;

Έχει βρεθεί ότι τα άτομα τα οποία αποφασίζουν να προσχωρήσουν στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας, εμφανίζουν μια σειρά από οφέλη, όπως για παράδειγμα:


  • αυτογνωσία - αυτοαντίληψη,
  • βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων,
  • επίλυση προβλημάτων,
  • διαχείριση του άγχους,
  • διαχείριση του θυμού, πένθους, κατάθλιψης
  • δημιουργία καινούργιων μορφών συμπεριφοράς


Τι γίνεται κατά την διάρκεια της ψυχοθεραπείας;

Οι συναντήσεις συνήθως είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν περίπου μια ώρα.
Κάθε ώρα ψυχοθεραπείας είναι μοναδική γιατί προσαρμόζεται στις ανάγκες και τους στόχους του κάθε θεραπευόμενου. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις δυσκολίες που έχει ο θεραπευόμενος και για τις οποίες αναζήτησε βοήθεια.
Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι είτε βραχυπρόθεσμη και να εστιάζει σε συγκεκριμένες δυσκολίες, είτε μακροπρόθεσμη και να εστιάζει σε βαθύτερα προβλήματα, που μπορεί να έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για το άτομο.
Το πιο σημαντικό είναι η επεξεργασία των όσων συζητούνται μέσα στην ψυχοθεραπεία και η προσπάθεια ενσωμάτωσης αυτών των καινούργιων στοιχείων στην καθημερινότητα του ατόμου.
Η ψυχοθεραπεία χρειάζεται ενεργή συμμετοχή του θεραπευόμενου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αλλά και στο χρονικό διάστημα ανάμεσα από τις συνεδρίες.
Τέλος, δεν γίνεται ψυχοθεραπεία αν το άτομο δεν είναι διατεθειμένο να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, δεν έχει πίστη ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και δεν στοχεύει σε αυτό.